Besmettingsroutes

Zoönosen kunt u op verschillende manieren oplopen. Hier vindt u een overzicht van de besmettingsroutes. 
 
Ons voedsel
De voeding in ons land is veiliger dan ooit. Toch blijven er ziektes die je via het voedsel op kunt lopen. Het vergroten van de bekendheid van de risico’s is de belangrijkste manier om maatregelen te nemen en ziekte te voorkomen..
 
Wandelen en kamperen
Recreatie buitenshuis brengt behalve veel goeds ook een paar risico’s met zich mee. Ten dele komt dit doordat de mens meer naar buiten gaat in het zomerseizoen. Het komt ook doordat de overbrengers van ziektes, zoals muggen, vliegen en teken, actiever zijn wanneer het warmer is.  
 
Zwemmen
Wanneer het buiten warm genoeg is zwemmen veel mensen niet alleen in het zwembad, maar ook in rivieren, vennetjes en ander oppervlaktewater. In sommige recreatieplassen is wel enige controle op het voorkomen van ziekteverwekkers in het water, maar lang niet overal.  
   
Zandbak
Zandbakken, in de achtertuin of in het park, zijn een fantastische speelplaats. Kleine kinderen steken echter vaak zand in hun mond. Ook wanneer ze boterhammen eten met ongewassen zandhanden krijgen ze zand binnen. In dat zand kunnen de eitjes van besmettelijke ziektes zitten.  
    
De (kinder)boerderij  
De kinderboerderij is de plek bij uitstek waar kinderen met dieren in aanraking kunnen komen. Dit is uitermate leerzaam, zeker voor kinderen die op andere wijze geen dieren zien. Kinderen leren de verschillende dieren kennen, ervoor zorgen, eventuele angsten in de omgang met dieren overwinnen. Het is daarom zeker niet de bedoeling om de kinderboerderij te vermijden, wel is het goed om te weten welke ziektes kinderen eventueel kunnen oplopen door het bezoek aan de kinderboerderij, en hoe dit te vermijden is.
 
Huisdieren  
Ongeveer 55 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een huisdier. Dit zijn tezamen bijna 2 miljoen honden, ruim 3 miljoen katten, 1 miljoen konijnen, 5 miljoen vogels, 19 miljoen vissen en een kwart miljoen amfibieën en reptielen (bron: ministerie van EL&I).
Wanneer een huisdier ziek wordt, is dat meestal alleen vervelend voor het dier zelf en voor zijn soortgenoten. Echter, een aantal ziektes zijn ook overdraagbaar van (huis)dier op mens.
 
Op reis  
Buiten Nederland zijn er vele andere zoönosen aanwezig. Reizigers naar verre landen denken er vaak wel aan om zich bij de GGD te informeren over de mogelijke risico’s en de bestaande middelen ter preventie van ziekte. Het is echter binnen Europa ook goed te bedenken dat er andere dieren en andere ziektes voorkomen.
 
Riscogroepen  
Mensen uit risicogroepen hebben ofwel meer last wanneer ze een zoönose oplopen (de ‘YOPI’s’: jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en immuungecompromitteerden), ofwel ze lopen beroepshalve meer risico door meer contact met dieren of dierlijke producten om een zoönose op te lopen dan mensen van andere beroepen. 

Afdrukken