Toelating voor Virkon™S tegen ToBRFV

Toelating voor Virkon™S tegen ToBRFV

 
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verleent een tijdelijke toelating voor het gebruik van Virkon™S ten behoeve van de teelt van tomaat tegen het Tomato Brown Rugose Fruit Virus

Op 17 oktober 2019 is in de bedekte teelt van tomaat, de aanwezigheid van het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) definitief bevestigd. Ter bescherming van de teelt van tomaat tegen het quarantainewaardige organisme Tomato Brown Rugose Fruit Virus, heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit daarom een tijdelijke vrijstelling verleent op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor Virkon™S. Deze vrijstelling wordt verleend voor een periode van 120 dagen (periode 25 oktober 2019 t/m 23 februari 2020).

De vrijstelling wordt gegeven omdat de teelt van tomaat in Nederland met de aanwezigheid van ToBRFV momenteel in een noodsituatie verkeert. Door de aanwezigheid van dit quarantainewaardige organisme in de bedekte teelt van tomaat is sprake van een acuut gevaar voor de plantgezondheid. Het virus kan alleen worden geëlimineerd door besmette planten te vernietigen en mogelijk besmette oppervlakken, materialen e.d. grondig te reinigen en vervolgens te ontsmetten.
 
Na literatuuronderzoek concludeerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dat zonder de vrijstelling van Virkon™S de teelt van tomaat op geen enkele andere redelijke wijze te beschermen is tegen Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Virkon™S is werkzaam tegen ToBRFV op diverse oppervlakken bij de regulier toegelaten dosering van 1%.

Door deze vrijstelling mag Virkon™S nu ook toegepast worden als ontsmettingsmiddel van transportvoertuigen (incl. containers e.d.) waarin materiaal is vervoerd. Ook desinfectie van apparatuur dat gebruikt wordt voor het laden en lossen van de voertuigen en de ruimtes en oppervlakten waarin deze behandeling plaatsvindt vallen onder de toelating. Virkon™S had al een toelating voor het gebruik in ruimtes en/of op materialen, oppervlakken en schoeisel in kassen zonder gewasopstand, en in ruimtes bestemd voor verblijf van mensen. Hiernaar werd al eerder verwezen in het Hygiëneprotocol Tomaat opgesteld door Glastuinbouw Nederland.

Lees het volledige besluit en alles over de vrijstelling voor het gebruik van Virkon™S tegen ToBRFV in de Staatscourant


Download hier het volledige artikel als PDF